Nội dung   «   Thơ
Em ơi nắm lấy bàn tay
Em trách thì cứ trách thôi
Em trách thì cứ trách thôi
Cháy lên âm ỉ ngọn nguồn rồi tan...
Phép trừ
Phép trừ
Đôi khi con số không mang nhiều ý nghĩa
Cuối
Cuối
Cuối sông nước lớn cuối chiều ngày qua
Lục bát cho em
Lục bát cho em
Cuối cùng tôi vẫn nợ người
Tháng giêng
Tháng giêng
Phố buồn níu hạt mưa gầy
Khúc giao mùa
Khúc giao mùa
Thế rồi lại hết mùa thu...
Mưa chiều đông
Mưa chiều đông
Loang vết đau hò hẹn...
Trang of 8  [ Trước | Sau ]
Copyright © 2012 BaoGiang.net - design by Saolinh.com - Thegioibanbuon.com.vn